Wzory typów zamków – jednostronnie rozdzielczy R/NR